Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460

Name: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
Language: CZ
Website: www.zsnadvodovodem.cz
City: Prague 10
Zip: 10100
Address: Nad vodovodem 460/81
Phone: 420 274 773 268
Email: zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz
Contact person: Mgr. Jana Jeřábková