State Pre-Schools

Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927

Address: Prague 10, 10100, Za Nadýmačem 927/3 Phone: 420 267 711 139

Mateřská škola, Praha 10, Boloňská 313

Address: Prague 10, 10100, Boloňská 313/12 Phone: 420 271 960 801

Mateřská škola U Vršovického nádraží

Address: Prague 10, 10100, Sámova 1529/2a Phone: 420 271 747 987

Mateřská škola, Praha 10, Benešovská 28/2291

Address: Prague 10, 10100, Benešovská 2291/28 Phone: 420 271 735 731

Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 1/3078

Address: Prague 10, 10100, Mládežnická 3078/1 Phone: 420 272 658 623

Mateřská škola Dolní Měcholupy

Address: Prague 10, 10100, Ke školce 254/12 Phone: 420 272 705 758

Mateřská škola, Praha 10, Milánská 472

Address: Prague 10, 10100, Milánská 472 Phone: 420 274 869 130

Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389

Address: Prague 10, 10100, Parmská 389 Phone: 420 274 865 853

Mateřská škola, Praha 10, Parmská 388

Address: Prague 10, 10100, Parmská 388 Phone: 420 274 865 950

Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069

Address: Prague 10, 10100, Libkovská 1069/12 Phone: 420 272 920 757