Private Secondary School

Soukromé osmileté gymnázium DINO-HIGH SCHOOL s.r.o.

Address: Prague 10, 10900, Bellova 352 Phone: 420 777 629 837

Pražské humanitní gymnázium, š.p.o.

Address: Prague 10, 10800, Nad Vodovodem 460/81 Phone: 420 274 783 072

Střední škola managementu a služeb a Základní škola s.r.o.

Address: Prague 10, 10000, V Úžlabině 320/23 Phone: 420 272 099 611

Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.

Address: Prague 10, 10200, Trhanovské náměstí 129/8 Phone: 420 271 751 063

Střední pedagogická škola Futurum s. r. o.

Address: Prague 10, 10200, Hornoměcholupská 873 Phone: 420 272 650 588

Křesťanské gymnázium

Address: Prague 10, 10200, Kozinova 1000 Phone: 420 271 751 291

Gymnázium ALTIS s.r.o.

Address: Prague 10, 10900, Dopplerova 351 Phone: 420 605 259 075

Bankovní akademie – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s.

Address: Prague 10, 10100, Kodaňská 54/10 Phone: 420 210 088 811

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.

Address: Prague 9, 19000, Vysočanské náměstí 500 Phone: 420 266 310 724

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s.

Address: Prague 9, 19000, Sokolovská 139/320 Phone: 420 283 893 113