Základní škola, Praha 10, Křimická 314

Name: Základní škola, Praha 10, Křimická 314
Language: CZ
Website: www.krimicka.cz
City: Prague 10
Zip: 10100
Address: Křimická 314
Phone: 420 274 861 974
Email: info@krimicka.cz
Contact person: Mgr. Ivana Heboussová