Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené

Name: Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené
Language: CZ
Website: www.pipan.cz/
City: Prague 5
Zip: 15000
Address: Hábova 1571
Phone: 420 257 326 015
Email: bms@pipan.cz
Contact person: Mgr. Jana Fenclová