Základní škola Spektrum, s.r.o.

Name: Základní škola Spektrum, s.r.o.
Language: CZ
Website: www.zsspektrum.cz
City: Prague 9
Zip: 19000
Address: Kytlická 757/17
Phone: 420 283 882 044
Email: reditel@zsspektrum.cz
Contact person: Mgr. Helena Radová